Разглеждайки или използвайки пълната функционалност на този уеб сайт се счита, че

приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1. Сайтът www.bio-produkti.com не предлага лекарствени средства и продуктите на

този сайт не трябва да бъдат приемани или тълкувани като такива.

2. www.bio-produkti.com има за цел да предостави най-пълната информация за

съдържанието, начин на използване и предназначение на различните продукти.

II. Политика на поверителност

1. Сайтът www.bio-produkti.com няма да предаде вашите данни за контакт или

личната Ви информация на трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не

се изисква от закона, органи на МВР или специализирани власти.

2. Сайтът www.bio-produkti.com не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на важни съобщения за вашето запитване и информация за нови промоции (което може да бъде отказано).

III. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци, символи, снимки, кодове, текстове на продукти

независимо дали са на български или друг чужд език публикувани в този сайт са

търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните

собственици.

IV. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

Съгласно ЗЗП ние се задължаваме да Ви предоставяме следната информация:

1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата

за представяне на всеки продукт на български език.

3. Цената на стоките е изписана крайна на страниците за представяне на съответния

продукт, ако има доставка до съответното място, то е описано в раздел "Прочети преди да поръчаш".

3. Доставката е възможна само и единствено при поръчители, които не са потребители

по смисъла на ЗЗП (Закон за Защита на Потребителите).

4. Чрез изпращането на Запитване от страна на наш посетител на сайта към нас или

бъдещ наш купувач, той декларира, че заявявайки стоки от www.bio-produkti.com не е

потребител по смисъла на ЗЗП.

5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за

задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Важно от Закон за защита на потребителите:

Чл. 48. (1) Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа

на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за

продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на

предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт

помежду си.

Чл. 51. Забранява се продажбата на лекарства, хранителни добавки, хомеопатични и

други продукти, представяни с лечебно въздействие, чрез сключване на договори от

разстояние.

 

Потребителят има право да върне закупения продукт без обяснения в рамките на 7 работни дни от датата на получаването му за сметка на www.bio-produkti.com, който е длъжен да му възстанови 100% от платената сума.

 

БИОКУЛТУРА ЕООД

Гр. София

Ж-к Стрелбище, бл 11А

ЕИК: 202027724